Brieven aan leden van de baden in Zuid, Oost en Noord

Brieven  aan de leden van De Watervrienden Amsterdam

Beste ouders en verzorgers van onze zwemmers in het Zuiderbad,

Maandag a.s. 17 augustus starten we weer met de lessen. Wij houden ons aan alle maatregelen van het RIVM en de protocollen van het Zuiderbad.

Bij de ingang van het zwembad wordt u verzocht om een aantal gegevens in te vullen en daarmee verklaart u ook geen corona verschijnselen te hebben.

Per gezin mag er slechts één ouder of verzorger mee komen en geen andere kinderen kunnen komen kijken. Volwassenen houden 1,5. m afstand van elkaar. Bij binnenkomst meldt u zich bij het tafeltje en houdt u zich aan de routes in het zwembad. Wij starten de lessen voor het 1e uur om 6 uur en de kinderen gaan niet eerst spelen. Komt u 10 minuten voor de starttijd en blijf aub geduldig. We stoppen om 18.45 uur de zwemlessen, zodat we om 19.00 uur met de kinderen van het 2e uur kunnen starten. Alle kinderen lopen naar de plek, waar ze altijd les hebben naar hun “eigen” juf of meester. De kinderen, die 15 maart mochten afzwemmen, gaan weer oefenen en laten zien hoe goed ze nog kunnen zwemmen. Later horen we van de afzwemcommissie wanneer er weer afgezwommen kan worden. Het is voor ons ook reuze spannend en we doen ons uiterste best om het voor de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. We zijn super blij dat we “onze” kinderen weer zien.

Met sportieve groeten namens alle jufs en meesters.

Betty Heimans

Beste leden van De Watervrienden in Amsterdam Oost,

Vanaf dinsdag 18 augustus is het zover: we gaan weer beginnen met de zwemlessen. In het Sportfondsenbad zijn enkele zaken om rekening mee te houden:
We volgen de richtlijnen van het RIVM,

 1. Vanzelfsprekend zijn de leden die komen zwemmen en de functionarissen die komen lesgeven volledig klachtenvrij; je blijft dus thuis als jij zelf of iemand in het huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten.
 2. Mocht een zwemmer tijdens het zwemmen ziek worden of verkoudheidsverschijnselen vertonen, dan zal deze door de coronaverantwoordelijke verzocht worden het zwembad te verlaten. Wel houden we rekening met leden met hooikoorts, mits dit bij ons bekend is.
 3. Leden van 13 tot en met 18 jaar houden anderhalve meter afstand tot alle volwassenen, alle volwassenen houden onderling ook anderhalve meter afstand.

Bij binnenkomst desinfecteer je je handen, geef je je op bij Gerrit en gaan alle zwemmers de hoofdtrap (rechts houden!) op. Gerrit zal iedereen vragen om telefoonnummer en mailadres, zoals bij ons bekend, te controleren.

Als je kind in het ondiepe/instructiebad zwemt:

 1. Zorg ervoor dat je kind onder de straatkleding al zwemgoed aanheeft, makkelijke kleding en schoenen aanheeft en een makkelijke tas bij zich heeft.
 2. Bij de lift worden de zwemmers verzameld (zonder ouders/begeleiders!) en door de lesgevers begeleid naar de kleedkamers beneden. De kinderen kunnen zich in de kleedkamers uitkleden en hun spullen daar laten liggen. De ouder/begeleider verlaat het pand via de hoofdtrap (gaat dus niet mee naar de kleedkamer).
 3. Na de zwemles kan het kind door maximaal 1 ouder/begeleider (zonder broertjes/zusjes) worden opgehaald: Binnenkomen, handen desinfecteren, naar boven via de hoofdtrap, naar beneden via de trap naast de lift, in de kleedkamers helpen met aankleden. Verlaat het zwembad via de gang beneden (zoals je normaal gesproken ook binnenkomt). Let wel: er mogen maximaal zes (6) 18+-ers in elke kleedkamer (op anderhalve meter) en we zullen daar op toezien! Leer je kind dus om zichzelf af te drogen en aan te kleden.

Als je/je kind van 19.00-20.00u in het diepe zwemt:

 1. Vanaf de hal bij de kassa ga je, zonder ouder/begeleider, via de gang langs de glazen wand, naar de kleedkamers bij de douches (niet naar de wisselcabines) en laat je kleding daar hangen.
 2. Na de zwemles kleed je je daar weer aan (zonder hulp). Bij het verlaten van de kleedkamer ga je naar links, aan het eind van de gang neem je de stalen trap naar boven, bijna recht tegenover de trap is een kleedkamer die als doorgang functioneert, daarna loop je door een wisselcabine (voor dat doel open), dan links langs de reling en de wisselcabines via de trap naar beneden.
 3. Ouders/begeleiders kunnen buiten het gebouw op de zwemmer wachten.

Als je van 20.00-21.00 zwemt:

 1. Vanaf de hal bij de kassa ga je het kleine trapje op, loop je langs de glazen wand en de kleedkamers bij de douches en ga je de stalen trap naar boven. Loop door de kleedkamer en de wisselcabine en kies rechts een wisselcabine om je om te kleden.
 2. Vervolgens neem je je kleding in je tas mee naar beneden via de trap die uitkomt bij de fitnessruimte. Je tas zet je hier onderaan de tribune. Let op: de kluisjes mogen nog niet gebruikt worden!
 3. Uiterlijk 20.55u ga je het water uit. Daarna kan je douchen bij de kleine doucheruimte (kort en efficiënt zodat er niemand hoeft te wachten), neem je daar de trap naar boven, loopt vervolgens zover mogelijk door naar de uitgang en kiest een wisselcabine die vrij is.

Al bovengenoemde aanpassingen vragen veel van ons allemaal. Met elkaar doen we onze best zwemmen bij De Watervrienden in Sportfondsenbad Oost weer mogelijk te maken. Wij hebben er veel zin in!

Heb je nog vragen, stel deze gerust per mail.

Vriendelijke groeten,
Angeline Posthumus Meyjes

De Watervrienden Amsterdam – uurleiding

NB: van heel veel leden hebben wij (nog) geen mailadres; mocht je mensen kennen die wel lid zijn, maar geen mail hebben ontvangen, wil je dan bovenstaande informatie doorgeven? Bij voorbaat dank!

Beste ouders en verzorgers van onze zwemmers in Noord,

Donderdag 20 augustus starten we weer met de zwemlessen. Wij hebben er zin in! Wij houden ons aan alle maatregelen van het RIVM en de protocollen van het Noorderparkbad. Daarbij vragen wij om jullie medewerking en zetten daarom de geldende maatregelen op een rij:

 • Ga voorafgaand aan het bezoek aan het zwembad thuis naar het toilet.
 • Bij de ingang van het zwembad wordt u verzocht om een aantal vragen te beantwoorden. Hiermee verklaart u geen corona verschijnselen te hebben.
 • Per gezin mag er slechts 1 ouder of verzorger meekomen en andere kinderen worden verzocht thuis te blijven. 
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar, ook tijdens het zwemmen. 
 • Bij binnenkomst meldt u zich bij het tafeltje en houdt u zich aan de routes in het zwembad. 
 • Kinderen die zichzelf kunnen omkleden, doen dat in het bad (zwemkleding is al aan onder de kleding). Ze doen hun kleding in een tas, die langs de kant wordt gezet. Ouders gaan niet mee naar binnen.
 • Kinderen die hulp nodig hebben met uitkleden kunnen in de kleedruimtes terecht waar 1 ouder per gezin kan helpen (zwemkleding is al aan onder de kleding). Bij de grote kleedruimtes geldt een maximum van 4 volwassenen. Ook in dit geval wordt de kleding in een tas gestopt die wordt meegenomen door de ouder of door het kind het bad in.
 • De lessen starten iets later dan normaal. De lessen van het 1e uur starten om 18.15 uur, het 2e uur om 19.15 uur en het volwassenen uur om 20.15 uur. De kinderen gaan niet eerst spelen, uiteindelijk krijgen de kinderen dus net zolang les als normaal. Zorg dat u maximaal 10 minuten voor de starttijd aanwezig bent.
 • Kinderen gaan via de douche de zwemzaal op, maar gaan niet douchen. Ouders kunnen via de achteruitgang naar buiten.  
 • We stoppen het 1e uur  om 19.00 uur en het 2e uur 20.00 uur met de zwemlessen.
 • Alle kinderen beginnen in hun oude groep en tijdens de les wordt gekeken of er eventueel geschoven moet worden naar een andere groep. 
 • Na de les douchen de kinderen kort in de achterste douche bij de tribune en kunnen daarna door naar de kleedruimtes om zich aan te kleden. Als hierbij hulp nodig is, dan geldt weer maximaal 1 ouder per gezin. Verlaat direct het zwembad via de achteruitgang.
 • De kinderen, die 15 maart mochten afzwemmen, gaan weer oefenen en laten zien hoe goed ze nog kunnen zwemmen. Later horen we van de afzwemcommissie wanneer er weer afgezwommen kan worden. 
 • Voorlopig kunnen we even geen kijkavond organiseren vanwege de RIVM richtlijnen. Mocht u een dringende vraag of mededeling aan de juf of meester hebben, laat dit dan even bij het tafeltje weten. Zij zorgen ervoor dat uw mededeling overkomt. 

Het is voor ons ook reuze spannend en we doen ons uiterste best om het voor de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. We zijn super blij dat we “onze” kinderen weer zien.

Met sportieve groeten namens alle juffen en meesters.

Nieuwe opzet hogere diploma’s Noorderparkbad

Op donderdag 7 maart zijn we bij de Watervrienden Amsterdam-Noord gestart met een nieuwe opzet voor alle kinderen in het bezit van minimaal diploma Zwemvaardigheid 1.
De aanleiding om nu met een nieuw plan te komen is omdat de opleiding om deze onderdelen (gediplomeerd) te kunnen aanbieden van start is gegaan en de opleiding voor diploma Snorkelen 3 is afgerond.
Doel van het nieuwe plan is om de kinderen te laten ervaren dat in het water zijn/bewegen en zwemmen leuk is en heel gevarieerd kan zijn. Het halen van diploma’s staat daarbij niet voorop, maar is wel mogelijk.

Het nieuwe plan bestaat uit 8 ‘pakketten’: Snorkelen, Aquasportief, Wereldzwemslagen, Bal, Synchroonzwemmen, Survival, Plank en Zwemvaardigheid.
Per pakket zijn er 3 niveaus waarop je voor een diploma kan afzwemmen.
‘Plank’ bieden we niet aan omdat dat organisatorisch in ons zwembad niet mogelijk is. ‘Zwemvaardigheid 1’ is al een vereiste. Na 2 lessen is nu ook gebleken dat ‘Aquasportief’ op muziek te veel overlast geeft voor de andere kinderen/lesgevers; dat pakket halen we er dus ook uit.

Tot de zomervakantie worden er per pakket 3 introductie-/kennismakingslessen gegeven.

Vlak voor de zomervakantie kan elk kind zijn eigen top 3 kiezen uit 6 pakketten (dus ook Zwemvaardigheid 2 en 3).

Na de zomer komen er dan 3 ongeveer even grote groepen met zoveel mogelijk ieders keus voor een pakket (in theorie zou het kunnen dat er dan 1 pakket door alle kinderen wordt gekozen en er dan 3 groepen zijn met hetzelfde aanbod). Met dit pakket gaan de kinderen dan aan de gang tot de kerstvakantie. Dan wordt bekeken of er kinderen in aanmerking komen om af te zwemmen. Na het afzwemmen kiest ieder kind opnieuw en worden er weer 3 ongeveer even grote groepen gemaakt.

Een nieuwe opzet betekent altijd even wennen voor kinderen en lesgevers (en ouders). We gaan deze periode uiteraard blijvend volgen en kijken tussentijds en achteraf wat er goed gaat, beter kan, anders moet of niet meer moet.

Heeft u over de nieuwe opzet vragen? Kom dan naar me toe,

Florence de Lange, uurleiding

NLzwemVeilig

Op de website van NLzwemVeilig, initiatief van de Nederlandse Raad Zwemveiligheid,  treft u geregeld interessante informatie aan over veilig zwemmen. “Het doel van het project NL Zwemveilig is om nieuwe én bestaande kennis over leren zwemmen en zwemveiligheid te verzamelen en delen. Deze kennis draagt bij aan het grotere doel: de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.” Voor meer informatie ga naar www.NLzwemVeilig.nl

 

 

 

Welkom

zwemmenWelkom op website van de Watervrienden Amsterdam Hier kunt u alle informatie over onze vereniging, zwemlessen, het afzwemmen, activiteiten en meer vinden. Kijk gerust eens rond.