update Corona virus

Beste vrienden,

We hebben nu heerlijk zomerweer en misschien kunnen jullie ook genieten van vrije vakantiedagen. Volgens de plannen willen we weer “gewoon” beginnen met de zwemlessen na de kinder zomervakantie en starten we resp. maandag 17, dinsdag 18 en donderdag 20 augustus. Per bad worden jullie geïnformeerd over de “corona regels”. Als er nieuwe maatregelen door de overheid volgen, dan hebben we uiteraard weer een nieuwe werkelijkheid. Blijf gezond.

Het Bestuur van de Watervrienden Amsterdam.

2 juli 2020

We gaan weer zwemmen bij De Watervrienden Amsterdam!

Veel vragen kwamen bij ons binnen over wanneer we weer kunnen zwemmen.
Gelukkig zijn de coronamaatregelen nu zo verruimd dat we nu met een gerust hart kunnen zeggen dat we starten na de zomervakantie! Vanaf half augustus kan er weer gezwommen worden bij De Watervrienden Amsterdam en ook het afzwemmen zal daarna zo snel mogelijk weer in gang gezet worden.
Dit alles natuurlijk wel onder voorbehoud van dat het corona virus onder controle blijft.

Ook bij De Watervrienden Amsterdam is het allemaal niet van een leien dakje gegaan. Wel heeft de gemeente een deel van de huur die wij aan de baden moeten betalen kwijtgescholden.
Maar nu betalen we weer het volle pond.
De contributie van de leden daarentegen hebben we 1 periode (mei t/m augustus) niet geint.
Vanaf 1 september gaan we de contributie weer innen.
De vereniging is er financieel behoorlijk op ingeschoten.

Wij wensen alle leden nog een fijne zomervakantie toe en zien u graag vanaf half augustus weer in het zwembad!

Het Bestuur van De Watervrienden Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft bekend gemaakt dat een aantal zwembaden zoals het Zuiderbad en het Noorderparkbad vanaf woensdag 13 mei weer open gaan. Voorlopig kunt u alleen nog banen zwemmen. Volgens bepaalde regels en ook van tevoren moet je zelf reserveren en dan kan er gezwommen worden.
Op de website deze website vindt u nadere informatie:
https://www.amsterdam.nl/sport/corona-en-sport/zwembaden-weer-open

Ook het sportfondsenbad Oost heeft aangegeven per 19 mei open te gaan.

9 mei 2020
Eén mei jl. heeft de gezamenlijke zwembad branche een statement afgegeven
“Zwembranche werkt gezamenlijk aan gefaseerde opening van zwembaden”   Gezamenlijk-statement-zwembranche-1-mei-2020

 

Volg ons

Nieuwe opzet hogere diploma’s Noorderparkbad

Op donderdag 7 maart zijn we bij de Watervrienden Amsterdam-Noord gestart met een nieuwe opzet voor alle kinderen in het bezit van minimaal diploma Zwemvaardigheid 1.
De aanleiding om nu met een nieuw plan te komen is omdat de opleiding om deze onderdelen (gediplomeerd) te kunnen aanbieden van start is gegaan en de opleiding voor diploma Snorkelen 3 is afgerond.
Doel van het nieuwe plan is om de kinderen te laten ervaren dat in het water zijn/bewegen en zwemmen leuk is en heel gevarieerd kan zijn. Het halen van diploma’s staat daarbij niet voorop, maar is wel mogelijk.

Het nieuwe plan bestaat uit 8 ‘pakketten’: Snorkelen, Aquasportief, Wereldzwemslagen, Bal, Synchroonzwemmen, Survival, Plank en Zwemvaardigheid.
Per pakket zijn er 3 niveaus waarop je voor een diploma kan afzwemmen.
‘Plank’ bieden we niet aan omdat dat organisatorisch in ons zwembad niet mogelijk is. ‘Zwemvaardigheid 1’ is al een vereiste. Na 2 lessen is nu ook gebleken dat ‘Aquasportief’ op muziek te veel overlast geeft voor de andere kinderen/lesgevers; dat pakket halen we er dus ook uit.

Tot de zomervakantie worden er per pakket 3 introductie-/kennismakingslessen gegeven.

Vlak voor de zomervakantie kan elk kind zijn eigen top 3 kiezen uit 6 pakketten (dus ook Zwemvaardigheid 2 en 3).

Na de zomer komen er dan 3 ongeveer even grote groepen met zoveel mogelijk ieders keus voor een pakket (in theorie zou het kunnen dat er dan 1 pakket door alle kinderen wordt gekozen en er dan 3 groepen zijn met hetzelfde aanbod). Met dit pakket gaan de kinderen dan aan de gang tot de kerstvakantie. Dan wordt bekeken of er kinderen in aanmerking komen om af te zwemmen. Na het afzwemmen kiest ieder kind opnieuw en worden er weer 3 ongeveer even grote groepen gemaakt.

Een nieuwe opzet betekent altijd even wennen voor kinderen en lesgevers (en ouders). We gaan deze periode uiteraard blijvend volgen en kijken tussentijds en achteraf wat er goed gaat, beter kan, anders moet of niet meer moet.

Heeft u over de nieuwe opzet vragen? Kom dan naar me toe,

Florence de Lange, uurleiding

Volg ons

NLzwemVeilig

Op de website van NLzwemVeilig, initiatief van de Nederlandse Raad Zwemveiligheid,  treft u geregeld interessante informatie aan over veilig zwemmen. “Het doel van het project NL Zwemveilig is om nieuwe én bestaande kennis over leren zwemmen en zwemveiligheid te verzamelen en delen. Deze kennis draagt bij aan het grotere doel: de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.” Voor meer informatie ga naar www.NLzwemVeilig.nl

 

 

 

Volg ons

Welkom

zwemmenWelkom op website van de Watervrienden Amsterdam Hier kunt u alle informatie over onze vereniging, zwemlessen, het afzwemmen, activiteiten en meer vinden. Kijk gerust eens rond.

Volg ons