Commissie afzwemmen

Binnen de Watervrienden Amsterdam is de commissie afzwemmen verantwoordelijk voor de organisatie van het afzwemmen. Er wordt drie maal per jaar afgezwommen voor het ZwemABC. In oktober/november en in maart/april in het Noorderparkbad (voorheen Floraparkbad), en in juni in het Sportfondsenbad Oost voor ZwemB en in het Noorderparkbad voor ZwemA en ZwemC. Daarnaast zwemmen we ook regelmatig af voor de hogere diploma’s: de Zwemvaardigheidsdiploma’s. Dat doen we niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen die bij ons zwemles krijgen.
De commissie afzwemmen zorgt er voor het afzwemmen voor dat het afzwemmen wordt aangemeld bij de Nationale Raad Zwemveiligheid(NRZ)  en regelt dat er voldoende (geschoolde) mensen zijn die de diploma’s kunnen afnemen. Tijdens het afzwemmen is de commissie afzwemmen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het afzwemmen en de organisatie ter plekke. Het is van belang dat alles volgens de regels van de NRZ verloopt, omdat we afzwemmen voor een nationaal erkend diploma. Tot slot maar misschien wel het belangrijkste dat de commissie regelt, is dat de geschreven diploma’s worden uitgedeeld aan de kinderen die het diploma hebben gehaald.
Indien u wilt weten wanneer wij weer gaan afzwemmen, kijkt u dan in de agenda van onze website voor de data en tijden. Voor meer informatie over het afzwemmen en bij vragen kunt u terecht bij onze secretaris.