Tarieven

Contributie in corona-tijd

Wij moeten over de contributie  nog een beslissing nemen omdat wij samen met andere zwemverenigingen nog bezig zijn over de badhuur (€ 4800 per maand).
Zoals de stand nu is moeten wij helaas de badhuur blijven voldoen.
Maar als we duidelijkheid hebben over de badhuur en de datum dat we weer kunnen gaan zwemmen zullen wij onze leden over de contributie informeren.

De contributie is per 4 maanden € 100,-. Dit komt neer op € 25,- per maand en resulteert in € 300,- per jaar.. Er is geen onderscheid in contributie voor een kind of volwassene.

Onze contributie inning is op:
1 januari
1 mei
1 september
U krijgt hiervoor een acceptgiro die respectievelijk voor 31 januari, 31 mei of 30 september betaald moet zijn.
Helaas zijn wij vanaf 1 januari 2017 genoodzaakt € 10,00 extra aan administratiekosten in rekening te brengen als de betalingstermijn wordt overschreden.

Inschrijven inclusief 1 keer zwemmen kost €20,-

Voor volwassenen is er de mogelijkheid om vrijblijvend een proefles te doen. Als het bevalt kunt u zich daarna inschrijven.

In sommige vakanties is het mogelijk om met uw kind mee te zwemmen. U betaalt zelf dan een los bad van €3,50. (Wanneer dit mogelijk is wordt per bad kenbaar gemaakt.)

Als u of uw kind mag afzwemmen vragen we hier per diploma €10,- voor. Dit zijn puur de kosten die wij moeten betalen voor het diploma en de huur van het zwembad.