Wie zijn wij

Zwemvereniging

De Watervrienden Amsterdam is een gezellige zwemvereniging waar plezier voorop staat. Wij draaien volledig op vrijwilligers en hier zijn wij ook trots op! Alle mensen die lesgeven hebben daarvoor een diploma, zijn hiervoor bezig of gaan beginnen aan de opleiding. Zij vinden het erg leuk om kinderen en volwassenen zwemles te geven en doen dit op geheel vrijwillige basis. Ook de nevenactiviteiten zoals bestuur, afzwemmen regelen, activiteiten organiseren enz. worden door vrijwilligers gedaan. Hierdoor kunnen wij de zwemlessen relatief goedkoop aanbieden.

Bij ons staat plezier tijdens de zwemles voorop en wij vinden het erg belangrijk dat een kind of volwassene eerst ‘vriend’ van het water wordt voordat we verder gaan met het aanleren van de zwemslagen. Op speelse wijze wordt kennis gemaakt met het in en onder water zijn. Als een kind of volwassene watervrij is, dit betekent dat je zonder angst in en onder water durft te zijn, wordt er pas begonnen met de zwemslagen. In alle lessen, vooral in het ondiepe, wordt veel aandacht besteed aan speels leren. Een spelletje of iets leuks doen tijdens de zwemles heeft altijd een functie en een kind leert er altijd van.

De zwemslagen worden in een bepaalde volgorde aangeleerd. Eerst beginnen we op de rug met de rugslag en rugcrawl. Dit omdat je dan het meest stabiel ligt en adem kan halen. Daarna wordt verder gegaan met de borstcrawl en de schoolslag. Dit zijn moeilijkere slagen, omdat armen en benen samen moeten bewegen en het hoofd is (bij de schoolslag in het begin) onder water.

Bij het hele traject worden geen drijfmiddelen gebruikt. Wij gaan uit van het natuurlijk drijfvermogen van het kind/volwassene. Drijfmiddelen worden soms gebruikt als ondersteuning, maar in principe leert het kind/volwassene op zichzelf te vertrouwen.

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Het enige echte zwemdiploma

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.

  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl.

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.