Statuten en Alg. Reglement

In het kader van de nieuwe Wet bestuur en toezicht (WBTR) moesten zowel de statuten als het algemen reglement worden aangepast. Beide documenten zijn aan de leden voorgelegd op de Algemene Ledenvergadering van 15 september 2021 en in de tweede vergadering gehouden op 29 september 2021 werden ze zonder tegenstemmen goedgekeurd.


U kunt de bestanden hieronder lezen of downloaden en eventueel printen.
Door te klikken op de 3 streepjes links en het plusje wordt de tekst groter.