Statuten en Alg. Reglement

Dit zijn de Concept Statuten en Algemeen Reglement.

In het kader van de nieuwe Wet bestuur en toezicht (WBTR) hebben wij een concept statuut en reglement opgesteld. Deze werden aan de leden voorgelegd op de Algemene Ledenvergadering van 15 september 2021.
Op 29 september gaan we hierover opnieuw praten in een extra algemene ledenvergadering en wij roepen u dan ook op om daarbij aanwezig te zijn.
Meer informatie via secretariaat@watervriendenamsterdam.nl
Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd.

U kunt de bestanden hieronder lezen of downloaden en eventueel printen.
Door te klikken op de 3 streepjes links en het plusje wordt de tekst groter.